Otoskleroz, üzengi kemiği çevresinde kireçlenme yapan, sadece kulağa ait bir kemik hastalığıdır. İşitmenin normal olması için ses dalgalarının kulak zarı, çekiç, örs ve üzengi kemiklerini titreştirerek iç kulağa ulaşması gerekir. Otosklerozda üzengi kemiğinin titreşimini önleyen kireçlenme odağı sesin iç kulağa iletilmesini engeller.

Otoskleroz işitme kaybının sık görülen nedenlerinden birisidir. Genellikle genetik geçişli bir hastalık olan olup birkaç kuşak atlayarak ta ortaya çıkabilir. Hastalık gebelikte hızlı bir ilerleme gösterebilir.

Belirtiler

Otosklerozun temel belirtisi yavaş ilerleyen işitme kaybıdır; birlikte çınlama, uğultu, zil sesi, rüzgar sesi şeklinde çınlama (tinnitus) da görülebilir. İşitme kaybı çoğunlukla 20’li yaşlarda başlar. Nadiren  iç kulağı da etkiler ve baş dönmesi görülebilir.

Tedavi

İlaçla Tedavi: 

Özellikle genç yaşlarda saptanan ve hızla ilerleyen hastalıklarda işitme kaybındaki ilerlemeyi yavaşlatmak için bazı tedaviler kullanılmaktadır. Ancak otosklerozun kesin bir ilaç tedavisi yoktur. Seçilmiş vakalarda hastalığın seyrini yavaşlatmak için sodyum florür tedavisi denenebilir.

İşitme Cihazları: 

Ameliyattan fayda görecek durumda olan her hasta aynı zamanda işitme cihazından da fayda görebilir. Özellikle iki taraflı otoskleroz hastalığı olan ve ameliyatı tercih etmeyen hastaların azalan işitmeyle birlikte, iç kulak fonksiyonlarının gerilememesi için, işitme cihazı kullanmaları tavsiye edilmektedir.

Cerrahi Tedavi:

Otosklerozun cerrahi tedavisi çoğu hastada stapedektomi adı verilen bir operasyondur. Stapedektomi ameliyatında  otoskleroz nedeni ile hareketi kısıtlanan üzengi (stapes) kemiği çıkartılarak yerine ses dalgalarını iç kulağa iletecek bir protez konulmaktadır. işitmenin düzeltilmesinde çok etkilidir ve %90 civarında yüksek bir başarı oranına sahiptir.

Ameliyattan sonra birkaç gün baş dönmesi olabilmektedir. Dilin tat alma duyusunda bir kaç hafta süreyle değişiklik olabilir.