Ani işitme kaybı, işitmenin hızla kaybedilmesidir. 30-60 yaşlar arasında sıktır. Çoğunlukla tek kulakta görülür. Sesler zor anlaşılır veya derinden geliyormuş gibi hissedilebilir. İşitme kaybının derecesi hastadan hastaya değişir.  Birlikte uğultu veya çınlama (tinnitus), baş dönmesi veya denge bozukluğu da olabilir.

Ani işitme kaybı neden olur?

Ani işitme kaybı geçiren hastaların çoğunda belli bir neden bulunamaz. Düşük oranda tespit edilebilen bazı problemler; Meniere hastalığı, tümörler, metabolik bozukluklar, nörolojik hastalıklar, bağışıklık sistemi bozuklukları, toksinler olabilir.

Ani işitme kaybında tanı

Hastanın, aniden işitmenin azaldığını ifade etmesi, kulak muayenesinde anormal bir bulgu olmaması önemlidir. İşitmedeki ani azalma işitme testi (Odyometri) ile tespit edilir.

Kan tahlilleri ile genel hastalıklar ve enfeksiyon nedenleri araştırılır. İşitme kaybının işitme sinirine veya beyine ait bir tümöre bağlı olmadığından emin olmak için manyetik rezonans (MR) incelemesi yapılır.

Nasıl tedavi edilir ?

Ani işitme kaybının kesin nedeni bilinmediği için tedavisi tartışmalıdır. Hastaların % 60ında kendiliğinden tam veya kısmi düzelme görülebilir.

Ağızdan alınan veya enjeksiyon şeklinde uygulanan kortizon tedavisi en yaygın ve kabul görmüş tedavi şeklidir. Kulak zarından orta kulağa yapılan (intratimpanik) kortizon enjeksiyonu tedavisi hem yan etkilerinin az olması, hem de iç kulakta yüksek kortizon konsantrasyonunu sağladığı için önerilmektedir.

Ani işitme kaybı ilk üç günde tespit edildiği durumlarda, virüslere karşı etkili antiviral ilaçlar da tedaviye eklenebilir.

Hiperbarik oksijen tedavisi de, tek başına, ilaç tedavileri ile birlikte ve ilaç tedavilerinin yararlı olmadığı durumlarda denenebilir.

Ani işitme kaybı diyabet ve hipertansiyon hastalarında da görülebilmektedir. Bu hastalıkları olanlarda kortikosteroidler şeker ve tansiyon değerlerini yükselttiğinden yatarak kontrol altında bir tedavi uygulanmalı.

Kalıcı hale gelen ani işitme kaybının rehabilitasyonu işitme cihazları ile yapılır.