Konkalar

Her bir burun boşluğu içinde üç adet konka adı verilen yapı bulunur. Alt, orta ve üst konkalar olarak adlandırılır. Üst konka en küçük, alt konka en büyük olanıdır.

İçlerinde bol miktarda kan damarı bulunan konkaların görevi solunan havayı ısıtmak, nemlendirmek ve filtre etmektir. Normalde gün içinde sağ ve sol burun boşluklarındaki konkaların büyüklükleri birkaç saat arayla değişir; örneğin sağ taraftaki konkalar büyüdüğünde sol taraftakiler küçülür veya tersi olur.

Konka hipertrofisi

Çoğunlukla alt konkada solunumu engelleyecek derecede ve sürekli büyüme görülebilir. Konka hipertrofisi adı verilen bu durum, burun tıkanıklığına neden olabilir, buna  eşlik eden septum deviasyonu da varsa burun tıkanıklığı şikayeti daha da belirgindir.

Konka hipertrofisinin en sık nedeni allerjidir. Diğer nedenleri arasında kronik sinüzit, tütün kullanımı veya pasif içicilik, kimyasal gazların solunması, hava kirliliği, burun açıcı sprey ve damlaların uzun süreli kullanımı sayılabilir.

İlaç tedavisi

  • Allerjisi olanlarda, antialerjik ilaçlar ve Kortizonlu burun spreyleri faydalıdır.
  • Burun açıcı dekonjestan spreylerin kullanılması çok etkili, kısa süreli bir yarar sağlar. Bu tür spreylerin sürekli kullanılması, bir süre sonra konkaların daha da büyümesine ve burun tıkanıklığının artmasına yol açar.

Konka cerrahisi

Alt Konka hipertrofilerinin cerrahi tedavisinde genellikle büyümüş alt konkalar küçültülür. Küçültme işlemi farklı yöntemlerle yapılabilir. Küçültülmenin hangi yöntemle yapılacağı, uygulamayı yapacak olan hekimin tercihine, deneyimine ve konkanın durumuna göre değişir.

Günümüzde en fazla kullanılan yöntem Radyofrekans cerrahisidir. Konkanın görev yapan yüzeyini bozmadan içindeki kan damarlarından zengin kısmının küçültülmesini sağlayan bir yöntemdir. Konka cerrahisinden sonraki ilk hafta içinde, şişme (ödem), kabuklanmalar, burun salgılarının artışı ve koyulaşması nedeniyle burun tıkanıklığı artar. Uygulanan cerrahinin son etkisi uygulamalardan 6-8 hafta kadar sonra alınır; bu nedenle burun tıkanıklığının hemen düzelmesi beklenmemelidir. Ancak son zamanlarda geliştirilen izotonik tuzlu su ortamında radyofrekans cerrahisinin uygulanması (Smith+Nephew-Turbinator), ameliyat sonrası kabuklanmayı azaltarak daha konforlu bir iyileşme dönemi sunmaktadır. Ortaya çıkan ısı miktarı da daha az olduğu için konkaların fonksiyonları üzerine olumsuz etkisi de diğer cerrahilere göre daha azdır. Ankara’da, Turbinator ile yapılan konka küçültme ameliyatlarını rutin olarak uygulayarak ileri teknolojileri tercih ediyoruz. Cerrahi işlem endoskopik görüş altında gerçekleştirilir.

Bunların dışında Mikrodebrider ile küçültme ya da cerrahi yöntemlerle küçültme operasyonları kullanılan yöntemlerdir. Ancak ortaya çıkardığı yüksek ısının doku üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle Koterizasyon ve Laser ile konka küçültme yöntemleri günümüzde tercih edilmemektedir. Konka hipertrofilerinde konkanın küçültülmesi için hangi yöntemin kullanılacağı, uygulamayı yapacak olan hekimin tercihine, deneyimine ve konkanın durumuna göre değişir.

Konkaların solunan havanın kalitesinin ayarlanmasına önemli etkileri olduğu için, çok aşırı küçültülmeleri veya tamamen alınmaları doğru değildir. Burun tıkanıklığı bir küçültme işlemi ile yeterince giderilemezse aynı işlem veya alternatif bir küçültme işlemi birkaç ay sonra tekrarlanabilir.