Müzmin orta kulak iltihabı (kronik otitis media) nedir?

Otitis media, kulak zarı arkasındaki orta kulak boşluğunun iltihabıdır. Orta kulak iltihaplanmaları ( akut otitis media) tedavi edilmediğinde, veya yetersiz tedavi edildiğinde müzminleşerek kulak zarında delinmeye, orta kulaktaki kemikçiklerde (örs, çekiç, üzengi) harabiyete ve orta kulak içinde yaygın iltihabi doku oluşmasına (kronik-müzmin otitis media) neden olabilir.

Orta Kulak neresidir?

Kulak üç bölümden oluşur:

  • Dış kulak,
  • Orta kulak,
  • İç kulak.

Dış kulağı kulak kepçesi ve kulak kanalı oluşturur. Kulak kanalının derininde dış kulak ile orta kulağı ayıran kulak zarı bulunur. Kulak zarı, ses dalgaları ile titreşen ince bir yapıdır. Orta kulak, kulak zarının arkasında bulunan ve hava içeren bir boşluktur. Hava, burunun gerisindeki geniz bölgesinden östaki tüpü ile orta kulağa taşınır. Östaki tüpünün görevi, orta kulak boşluğundaki havanın basıncını dış ortamdaki atmosfer basıncı ile eşitlemektir. Ses dalgalarının kulak zarında oluşturduğu titreşimler orta kulak boşluğundaki küçük kemikçiklerden (örs, üzengi, çekiç) iç kulağa iletilir.

Müzmin orta kulak iltihaplanmaları hangi şekillerde görülür?

Müzmin orta kulak iltihaplanmaları birkaç şekilde kendini gösterir:

  • Basit müzmin orta kulak iltihapları: Bu tür müzmin orta kulak iltihaplarında genellikle kulak zarı deliktir ve orta kulaktaki iltihap bu delikten dışarı çıkarak kulak akıntısı şeklinde belirti verir. Akıntı ile birlikte, iltihabın neden olduğu tahribatın derecesine bağlı olarak işitme kaybı da vardır.
  • Tehlikeli müzmin orta kulak iltihapları: Bazı müzmin orta kulak iltihaplarında ve kolesteatom varlığında kemik dokuda da tahribat meydana gelir. Bu tür orta kulak iltihapları beyin zarına ulaşırsa menenjite, beyin dokusuna ulaşırsa beyin apselerine, iç kulağa ulaşırsa kalıcı sağırlık ve denge bozukluğuna, kulak kemiği içindeki yüz sinirine ulaşırsa yüz felcine yol açma olasılığı vardır.

Müzmin orta kulak iltihaplarında akıntı kaybolup iyileştiğinde, genellikle  zarındaki delik kalıcı olur. İlaveten kulak kemikçiklerinin tahribatı veya hareket bozukluklarına da  bağlı işitme kaybı görülür.

Normal Kulak Zarı

Kalıcı Kulak Zarı Deliği

Müzmin orta kulak iltihabı nasıl tedavi edilir?

Müzmin orta kulak iltihaplarının çoğunda ameliyatla tedavi gerekir. Ameliyatın amacı ve yapılış şekli her hastanın durumuna göre farklılıklar gösterir. Ameliyatlarda genel olarak iltihabın ortadan kaldırılması, nükslerin önlenmesi ve eğer mümkünse işitmenin düzeltilmesi amaçlanır.

Bu ameliyatların başarı şansı, akıntı olup olmaması, kulak zarındaki deliğin büyüklüğü, orta kulak kemikçiklerinde tahribatın varlığı, orta kulak dokularında iltihap nedeniyle gelişmiş değişiklikler gibi birçok faktöre bağlı olarak her hastada farklılık gösterir.