Geniz eti – Adenoid hipertrofisi

Adenoid, burun gerisinde geniz bölgesinde  yerleşmiş dokudur. Burundan giren bakteri ve virüs cinsi mikropları yakalayıp,  vücudun bunlarla savaşmasına yardımcı olan antikorları üretir.

Çocuğunuzda, sık tekrarlayan geniz eti iltihabı, allerji gibi nedenlerle adenoid dokusu büyüyebilir (Geniz Eti). Kalıtımsal olarak diğer aile bireylerinde geniz etinin olması da, adenoid hipertrofisinde (Geniz Eti)  etkilidir.

Geniz etinde büyüyen kısım, normal fonksiyon gören bağışıklık sistemi hücreleri değildir. Bağışıklık sistemi hücrelerinin arasındaki destek dokularıdır. Bunların büyümesi ya da çoğalması, mikroplarla savaşan bağışıklık sistemi hücrelerinin azalmasına, fonksiyon yapamamasına neden olur. Böylece görevi mikroplara karşı vücudu savunmak olan adenoid dokusu, tam aksine mikroplar ve  allerjenler gibi  zararlıları üzerinde barındıran rezervuar haline gelir. 

 

Bu nedenle, çocuklar sık sinüzit ve orta kulak iltihabı atakları geçirebilirler. Ayrıca, aşağıdaki belirtilerinden biri veya birkaçı bulunabilir:

  • Burundan nefes almakta güçlük
  • Ağız kokusu
  • Sürekli ağızdan nefes alma
  • Genizden konuşma
  • Nefes alırken hırıltılı ses çıkması
  • Uyku sırasında horlama
  • Uykuda birkaç saniye süreyle nefesini tutma (uyku apnesi)
  • İştahsızlık ve gelişme geriliği

Geniz eti ameliyatı ne zaman gereklidir?

Çocuğunuzda geniz etine bağlı uyku apnesi varsa, geniz eti ameliyatı (adenoidektomi) gereklidir. Aşağıdaki durumlarda da doktorunuz geniz eti ameliyatı önerebilir.

Geniz eti ameliyatı – Adenoidektomi

Büyümüş adenoidin ( geniz etinin) alınması ameliyatına adenoidektomi adı verilir.

Geniz eti ameliyatı için deride bir kesi yapılmasına gerek yoktur. Cerrah, geniz etini çocuğunuzun ağzının içinden alacaktır. Bunun için farklı yöntemler kullanılır

Klasik teknikte cerrah, ağız içinden yerleştirdiği adenoid küreti yardımıyla, büyümüş geniz etini çıkarır (Kürete eder). Ancak bu yöntemle küretaj alanına girmeyen bir miktar doku kalarak tekrar geniz etinin büyümesine neden olabilir. Kısa sürmesi ve kolay uygulanabilmesi nedeniyle çoğunlukla uygulan cerrahi yöntemdir.

Endoskopik görüş altında, gelişmiş cerrahi enstrümanlarla (Coblator, thermal welding ve microdebrider) yapılan adenoidektomilerde nüks oranı ve ameliyat sonrası kanama riski daha azdır. Ankara’da hem koblatör adenidektomi hem de mikrobebrider adenoidektomiyi rutin olarak uygulayarak ileri teknolojileri tercih ediyoruz. Koblatör adenoidektomi de çevre dokulara zarar verecek yüksek ısı oluşmaz. Mikrodebrider adenoidektomi de ise yüksek devirli doku debritmanı ile çevredeki sağlam dokuları koparmadan, endoskopik görüş altında cerrahi işlem gerçekleştirilir.