Hangi durumlarda bademciklerin alınması (Tonsillektomi), hangi durumlarda Bademciklerin küçültülmesi (Tonsillotomi ) ameliyatıönerilir?

Bu konuda genel görüş şudur; Şayet büyümüş bademcikleri olan bireylerde, sık tekrarlayan ve müzmin bademcik iltihabı yoksa, tonsillotomi (Bademciklerin küçültülmesi) yöntemi tercih edilir. Halk arasında bademciklerin tıraşlanması diye de tanımlanan bu ameliyat farklı pek çok cerrahi enstrümanla yapılabilmesine rağmen, günümüzde en popüler olanları Coblator, thermal welding ve microdebrider tonsillotomilerdir. Ancak son zamanlarda müzmin bademcik iltihabı olan büyümüş bademciklere de tonsillotomi (Bademciklerin bir kısmının alınması)ameliyatı uygulanmakta ve literatürde yüksek oranda cerrahi başarıdan bahsedilmektedir. Bu tür cerrahi müdahalelerde ameliyat sonrası iyileşme dönemi de çok daha konforlu olmakta.

Bademciklerin alınması (Tonsillektomi) veya Bademciklerin küçültülmesi (Tonsillotomi) ameliyatlarının birbirine göre avantaj ve dezavantajları nelerdir?

Bademciklerin küçültülmesi (Tonsillotomi) durumunda kanama riski çok daha azdır. Ağrı da daha az olduğu için, hastalar normal beslenmeyeve sosyal aktivitelere daha erken dönerler. Yani ameliyat sonrası iyileşme dönemi Bademciklerin alınması (Tonsillektomi) na göre çok daha konforludur. Belki de en önemli dezavantajı küçültülen bademciklerin tekrar büyüme riskidir. Tekrar büyüme oranı kullanılan cerrahi yöntemlere ve cerrahın tecrübesine göre değişmekle birlikte ortalama % 5 tir.

Ameliyatta çevre dokulara zarar verecek yüksek ısı oluşmadığı için, Koblatör gibi gelişmiş teknolojileribademciklerin küçültülmesinde tercih ediyoruz. 2000 den fazla Tonsillotomi – parsiyel tonsillektomi deneyimimizle,Ankara da bademcikleri küçültme ameliyatlarını başarıyla gerçekleştirmekteyiz. Bu cerrahiler son zamanlarda popüler hale gelmiştir. Ancak, bademcikleri küçültme ameliyatları bu kadar yaygınlaşmadan önce de, 2006 yılından beri, uyguluyor olmamız, Bademcikleri küçültme cerrahilerinin Dünya da öncülerinden olmamız vebu konudaki deneyimlerimizi akademik çalışmalarla (makaleler : Impact of Partial and Total Tonsillectomy on Adenoid Regrowth – Comparison of radiofrequency ablation, laser and coblator techniques in reduction of tonsil size) dünya tıbbının hizmetine sunmak, Türk hekimi olarak bizim için onur vesilesidir.